Owoce

Nasze owoce produkowane są w unikalnym nadwiślańskim klimacie na wyjątkowych glebach, kiedyś naniesionych przez Wisłę. Mady Wiślane są jednymi z najlepszych do uprawy ogrodniczej.

Obecnie większość część uprawy stanowią jabłonie takich odmian jak:

Gala,
Sampion,
Ligol,
Jonagold Early Quine,
Red Jona Prince,
Jonagored Supra,
Golden Delicious Rainders,
Mutsu,
Gloster,
Najdared.

W produkcji znajdują się również grusze odmian:
Konferencja i Lukasówka.

W gospodarstwie znajduje się chłodnia z kontrolowaną atmosferą, w której po zbiorach jesienią przechowujemy owoce aż do lata. W takich warunkach nasze jabłka po przechowaniu są świeże, soczyste - najwyższej jakości.

Nasze sady prowadzimy zgodnie z zasadami IPO* (Integrowanej Produkcji Ogrodniczej).

*IPO - Integrowana Produkcja Owoców - Integrowana Produkcja jest
to produkcja wysokiej jakości między innymi owoców, dająca pierwszeństwo bezpiecznym metodom niechemicznym, minimalizująca niepożądane efekty uboczne stosowanych agrochemikaliów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i zdrowia ludzi. W celu uzyskiwania wysokich i wysokiej jakości plonów, w IP dopuszczalne jest stosowanie selektywnych lub wybranych częściowo selektywnych środków ochrony roślin. Niezwykle ważne jest również, aby chemiczne zwalczanie szkodników stosować tylko wówczas, gdy ich liczebność przekracza przyjęty próg szkodliwości. Aby to jednak stwierdzić, konieczne jest systematyczne prowadzenie lustracji pod kątem występowania szkodników, chorób i chwastów – jest to podstawowy element racjonalnej ochrony roślin.